Fönsterbeklädnad

Fönsterbeklädnad

Profilformat system

Beklädnadssystem för fönster och fönsterdörrar utfört av profilbockad aluminium. Passar alla typer av fönster. Väl tilltagen luftspalt med hjälp av fabriksmonterad tätnings- och distanselement av plast med liten anläggningsyta mot trä. Helt objektanpassad genom måttagning på plats.

Profilerna är försedda med skyddsfolie av plast för att undvika nedsmutsning och repning under tillverkning och leverans. Montering på befintliga trä-fönster utan ingrepp i träkonstruktionen.

Konstruktionen medger enkel demontering vid glasbyte. Montering sker vanligtvis inifrån och utförs av specialutbildad personal.

Produktfakta

 • Utförande i 0,9 mm aluminiumplåt
 • Ytskikt av polyester i olika kulörer
 • Distanselement i UV-beständig plast
 • Bättre ljudegenskaper
 • Rostfri skruv målad i profilens färg
 • Uppvikta gavlar på karmbottenstycket
 • Helt färdigarbetade profiler från verkstad
 • Littraförpackade för rationellt montage

Produktfakta

 • Utförande i 0,9 mm aluminiumplåt
 • Ytskikt av polyester i olika kulörer
 • Distanselement i UV-beständig plast
 • Bättre ljudegenskaper
 • Rostfri skruv målad i profilens färg
 • Uppvikta gavlar på karmbottenstycket
 • Helt färdigarbetade profiler från verkstad
 • Littraförpackade för rationellt montage