Uteluftsdon

Prefond uteluftsdon

Enligt socialstyrelsen bör inte radonhalten vara högre än 200 bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler. I Boverkets byggregler finns samma gräns för nybyggda hus. Eftersom många hus ändå har höga radonhalter är ett av riksdagens miljömål att alla bostäder i landet skall ha en radonhalt under 200 bq/m3 år 2020.

Prefond uteluftsdon

I självdrags och frånluftventilerade bostäder måste uteluft tillföras. För att systemet skall fungera krävs ett uteluftdon, som leder inkommande luft ut ur fönsternischen och riktar den mot taket. Lufthastigheten ur donet måste vara så låg att den inte åstadkommer drag i vistelsezonen. Donet skall vara försett med ett filter av tillräcklig storlek för att kunna hålla en rimlig stoftmängd. Ljuddämpningen i donet bör vara minst 40 dB och 6-7 dB mer i bullerutsatta lägen. Uppfylls inte dessa krav kommer de boende att stänga donet och ett stängt don fyller ingen funktion.

Fördelar

 • Rejäl luftmängd.
 • Enkel montering.
 • Kan monteras över hålrad gjord för spaltventil.
 • Låg utloppshastighet cirka 0,3 m/s.
 • Garanterat dragfri i vistelsezonen.
 • Stort filter (250 cm2) filterklass G3 (EU3).
 • Filtret byts utan verktyg.
 • Lätt att rengöra.
 • Ordentlig kondensisolering.
 • Ljuddämpning 41-48 dB Dn.e.w.
 • Rejäl luftmängd.
 • Enkel montering.
 • Kan monteras över hålrad gjord för spaltventil.
 • Låg utloppshastighet cirka 0,3 m/s.
 • Garanterat dragfri i vistelsezonen.
 • Stort filter (250 cm2) filterklass G3 (EU3).
 • Filtret byts utan verktyg.
 • Lätt att rengöra.
 • Ordentlig kondensisolering.
 • Ljuddämpning 41-48 dB Dn.e.w.

Gör som Falköpings bostäder, välj rätt!

Falköpings bostäder hade höga radonvärden, lite över 400 becerel, man gjorde ett provmontage med Prefond 40, i 3 lägenheter där dom har för höga radonvärden, Radonvärdet gick ner till under 200 becerel, nu har man installerat Prefond 40, i 42 lägenheter på Bergsliden 4-14 i Falköping.

Prefond 40

Teknisk specifikation

 • Ljuddata: 41 dB
 • Färg: RAL 9010 gl 77, vit. (Andra färger mot pristillägg)
 • Ventilhus: 500 x 60 x 165
 • Kanaldel: 480 x 25 x L

Prefond 50

Teknisk specifikation

 • Ljuddata: 48 dB
 • Färg: RAL 9010 gl 77, vit. (Andra färger mot pristillägg)
 • Ventilhus: 500 x 60 x 165
 • Kanaldel: 480 x 25 x L

Prefond 40

Teknisk specifikation

 • Ljuddata: 41 dB
 • Färg: RAL 9010 gl 77, vit. (Andra färger mot pristillägg)
 • Ventilhus: 500 x 60 x 165
 • Kanaldel: 480 x 25 x L

Prefond 50

Teknisk specifikation

 • Ljuddata: 48 dB
 • Färg: RAL 9010 gl 77, vit. (Andra färger mot pristillägg)
 • Ventilhus: 500 x 60 x 165
 • Kanaldel: 480 x 25 x L

Jämförelse

Prefond 40 och Prefond 50 är lika stora och exteriört lika men Prefond 40 har högre kapacitet men något lägre ljuddämpning, 41 dB. Observera dock att spalt- ventiler vanligtvis har ljuddämpning på 31-34 dB och att en nivåskillnad på 6-8 dB upplevs som en halvering eller fördubbling av ljudet. Prefond 50 har en dämpning på 48 dB och är avsedd att användas där kravet på ljuddämpning är extra stor t.ex. vid hårt trafikerade gator.

Jämförelse

Prefond 40 och Prefond 50 är lika stora och exteriört lika men Prefond 40 har högre kapacitet men något lägre ljuddämpning, 41 dB. Observera dock att spalt- ventiler vanligtvis har ljuddämpning på 31-34 dB och att en nivåskillnad på 6-8 dB upplevs som en halvering eller fördubbling av ljudet. Prefond 50 har en dämpning på 48 dB och är avsedd att användas där kravet på ljuddämpning är extra stor t.ex. vid hårt trafikerade gator.